Seznamte se
s vašimi nově oblíbenými aplikacemi

Ponořte se do chemie, najděte páku na fyziku, naučte se číst mezi řádky nebo se vydejte do historie. Poznejte aplikace hchkr pro základní školy a víceletá gymnázia.

Vyzkoušet zdarma

Fyzika Mechanika
Dyslexie Galaxie Dys

Vydejte se na vesmírnou výpravu, při které zdokonalíte své poznávací schopnosti. Při prozkoumávání planet budete procvičovat své sluchové a zrakové vnímání.

Důmyslný tréninkový plán připraví zábavné hry přiměřená věku a pokročilosti. A protože cvičení dělá mistra, s každým splněným plánem získáte poznáte roztodivné tvory, které na planetách žijí. Tak kdy vyrazíme?

Více o aplikaci

Fyzika Mechanika
Fyzika Mechanika

Právě jste našli páku, jak ušetřit energii a probudit v sobě nadšení pro fyziku. A to bez zbytečného tlaku.

Murphyho zákony znají všichni. Co ale Pascalův či Archimédův? Pochopit nejen jejich principy pomohou interaktivní modely, do kterých sami zasáhnete. Stejně interaktivní jsou i kvízy a testy, které slouží k prohloubení a ověření právě nabytých znalostí.

Více o aplikaci

Organická chemie
Chemie Organická chemie

Aplikace pomocí videí, experimentů, ukázek či pracovních listů naučí vnímat chemii jako součást jejich každodenního života a ne pouze jako abstraktní definice a vzorečky.

V databázi sloučenin najdete potřebné informace a zobrazíte si, jak vypadá jejich molekulový model. Pro procvičení má aplikace funkci rozšířené reality, a tak si molekuly poskládáte přímo na lavici.

Více o aplikaci

Anorganická chemie
Chemie Anorganická chemie

Nenuceně nasajte co nejvíce informací prostřednictvím videí, experimentů a animací. Na závěr kapitoly vás čekají pracovní listy a kvízy na zopakování nabytých znalostí.

Periodická tabulka s hologramem vás ponoří do poznávání chemických prvků. Kromě jejich podrobných informací vás pomocí kartičkové metody nadriluje jejich značky a naučí je hledat ve slepé tabulce.

Více o aplikaci

Logopedie Mluvení je hra
Logopedie Mluvení je hra

Rozmluvte i ty nejlínější jazýčky pomocí zábavných cvičení.

V aplikaci si děti osvojí řečové dovednosti prostřednictvím básniček, zvuků, her, videí či pohádek. Taky natrénují samohlásky, souhlásky a procvičí si pomocí jazykolamů. Dozvíte se o vývoji řeči u dětí a vývojových fázích tak, abyste problémům s řečí lépe porozuměli.

Více o aplikaci

Čteme s Edou
Čtenářská gramotnost Čteme s Edou

Probuďte v sobě lásku pro knížky a naučte se rozumět tomu, co právě čtete.

S kreslenou postavičkou knihomola Edy si čtení zamilujete, i když si ještě pomáháte ukazováčkem. Eda vás provede 30 literárními ukázkami napříč lyrikou, prózou a dramatem. Texty jsou určené pro první čtenářské krůčky, ale i vyšší a zdatnější ročníky prvního stupně.

Více o aplikaci

Čtení mě baví
Čtenářská gramotnost Čtení mě baví

Naučte se číst mezi řádky a rozumět psanému textu.

Aplikace obsahuje 60 literárních ukázek z lyriky, epiky a dramatu. Se zopakováním vám pomůžou křížovky, osmisměrky, kvízy, criss–cross či rozlišování pravdivých a lživých tvrzení. Cvičení rozvíjí orientaci v textu, porozumění obsahu a práci s jazykem.

Více o aplikaci

Vlastivěda v myšlenkových mapách
Historie Vlastivěda v myšlenkových mapách

Vydejte se na cestu do více či méně dávné historie a s pomocí myšlenkových map se naučte uvažovat v širších souvislostech.

Na základě mluveného slova a psaného textu si osvojíte probíranou látku a seznámíte se s tvorbou myšlenkových map. Pomocí nich si dokážete informace spojit do logických celků, což napomáhá k lepšímu zapamatování bez nudného biflování.

Více o aplikaci

Žánry moderní hudby
Hudba Žánry moderní hudby

S multimediální aplikací je učení žánrů moderní hudby pohoda jazz. Kromě jazzu poznáte swinge, blues, ale i folk, disco, muzikál, rokenrol, elektronickou, instrumentální či vážnou hudbou!

Aplikace obsahuje i části s vyladěnými informacemi o historii kapel, skladatelích či vzniku jednotlivých směrů. Na konci každé kapitoly je navíc kvíz, kde si prakticky vyzkoušíte, co jste si zapamatovali.

Více o aplikaci

Hudební nauka
Hudba Hudební nauka

Staňte se součástí světa hudby. Nauka vybízí k interaktivní práci s notami a hudebními ukázkami. Zpěvník umožňuje zpívat si ve vybrané tónině, zopakovat si stupnici nebo poznat lidovky. Ve Výuce hry se naučíte základy hry na flétnu i kytaru. Encyklopedie poučí o velikánech hudby a jednotlivých nástrojích a v Orchestru se stanete dirigenty.

Více o aplikaci


Vyzkoušet zdarma

Podívejte se, co naše
aplikace umí

Zajímá vás víc nebo potřebujete radu?

Domluvit si prezentaci