Poznávejte svět kolem sebe názorně, interaktivně, zábavně

Fyzika: Mechanika
Chemie 1: Obecná a anorganická
Chemie 2: Organická
Čtenářská gramotnost: Čteme s Edou

Máme páku
na mechaniku

Právě jste našli páku, jak ušetřit pedagogům energii a v žácích vzbudit nadšení pro mechaniku. Díky multimediální aplikaci Fyzika si ji na základní škole oblíbí každý. A to bez zbytečného tlaku a na jednom místě. Prostě síla!

Obsah aplikace Objednat aplikaci Fyzika

Fyzika 1 – Mechanika

20 multimediálních kapitol

Všech dvacet kapitol přesvědčí žáky, že mechanika není žádná věda! Témata doplňují ilustrace, fotkynázorná videa s pokusy, které pro fyziku nadchnou.

Interaktivní modely, kvízy a testy

Murphyho zákony znají všichni. Co ale Pascalův či Archimédův? Pochopit nejen jejich principy pomohou interaktivní modely, do kterých žáci sami zasahují.

Srozumitelná teorie i řešené slovní úlohy

Všechno souvisí se vším. Nejen ve fyzice. Proto jsou součástí slovní úlohy pro nalézání souvislostí a pochopení problémů. Díky nim se žáci naučí nad fyzikou přemýšlet a počítat s ní.

Projektové a pracovní listy

Ověřování je matka moudrosti. Projektové listy obohatí hodinu o praktickou část. Své znalosti si žáci ověří také v pracovních listech s rozšířenou realitou.

Ukázky z Fyziky

Fyzika: Pracovní listy s rozšířenou realitou
Fyzika: Interaktivní modely slouží k pochopení problému
Fyzika: Multimediální kvízy prohloubí znalosti
Fyzika: Projektové listy mohou žáci zpracovat ve skupinách i za domácí úkol
Fyzika: Testy ověří nabyté znalosti, odpovědi rovnou vyhodnotí
Fyzika: Pracovní listy doplňuje rozšířená realita
Fyzika: Názorná videa osvětlí teorii v praxi
Fyzika: Řešené slovní úlohy pomáhají s úvahou

Seznamte s obsahem aplikace podrobněji

Obsah aplikace Objednat aplikaci Fyzika

Potřebujete poradit? Napište nám aplikace@hchkr.cz všechny kontakty

Chemie není žádná suchá věda

Dva díly aplikace naučí pomocí videí, experimentů, ukázek či pracovních listů vnímat chemii jako součást jejich každodenního života a ne pouze jako abstraktní definice a vzorečky.

Chemie: Periodická tabulka prvků
Chemie: Obecná a anorganická
Chemie: Organická
Chemie: Multimediální kapitoly
Chemie: Videa s laboratorními pokusy
Chemie: Názvosloví organické chemie
Chemie: Pracovní listy k tisku
Chemie: Medailonky vědců
Chemie: Databáze molekul

Poznejte obsah obou aplikací detailněji

Obecná a anorganická chemie Organická chemie

Zajímá vás víc nebo potřebujete radu? Ozvěte se nám aplikace@hchkr.cz všechny kontakty

Probuďte ve svých žácích nadšené čtenáře

Díky knihomolu Edovi a Čtenářské gramotnosti si děti čtení zamilují. Aplikace bere ohled na zdatnost jednotlivých žáků a splňuje veškeré požadavky na výuku na prvním stupni základních škol.

Čtenářská gramotnost: Kreslená postavička
Čtenářská gramotnost: 30 literárních ukázek
Čtenářská gramotnost: Úkoly a obtížnosti
Čtenářská gramotnost: 240 úkolů
Čtenářská gramotnost: Úkoly
Čtenářská gramotnost: Aplikace splňuje požadovky RVP
Čtenářská gramotnost: Metodika

Posviťte si na podrobnější obsah aplikace

Čtenářská gramotnost Všechny aplikace

Máte otázky? Jsme na příjmu aplikace@hchkr.cz všechny kontakty